กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิปวช. 70 อัตรา 30 มี.ค.-2 เม.ย.

0
623

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิปวช. จำนวน 70 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครการเงิน ทหารบก กรมการเงินทหารบก ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563

สมัครการเงิน ทหารบก

ตำแหน่งงานราชการทหาร

  1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
  2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

วิธีสมัครการเงิน ทหารบก

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครการเงิน ทหารบก กรมการเงินทหารบก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครการเงิน ทหารบก