กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา

0
1488

งานราชการที่เปิดสอบ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ในส่วนของสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน กรมการแพทย์ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบให้เรียบร้อย และเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต หากมีเหตุผิดพลาดจะไม่สามารถสมัครซ้ำได้อีก

สมัครงานกรมการแพทย์

สมัครงาน กรมการแพทย์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
  3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
  4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  5. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
  6. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
  7. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน กรมการแพทย์

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน กรมการแพทย์ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และทางเว็บไซต์ www.dms.moph.go.th/ หรือ www.dms.moph.go.th/hrm หรือ http://job.dms.moph.go.th

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการที่เปิดสอบ