“กรมกิจการผู้สูงอายุ” เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหาร สนใจ ติดต่อ หางาน

0
1983

สมัครงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหาร

ทั้งนี้สมาชิกที่สนใจ สมัครงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครงาน ด้านล่างได้เลยครับ

สมัครงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
หน้าที่ : ปฏิบัติงานขับรถยนต์ผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ประสานงานราชการ และ งานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
– เพศชาย มีอายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
– รับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

รายละเอียดการสมัครงาน

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานการศึกษา
– ใบปริญญาบัตร
– ใบรายงานผลการศึกษา
– ใบรับรองแพทย์
– สำเนาใบขับขี่รถยนต์

สมัครได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ที่อยู่ อาคารมหานครยิบซั่มชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.0-26424337-9 ต่อ 206 , 209 ในเวลาราชการ (08.00–16.30 น.)