กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งธุรการ วุฒิปวส. 19 ธ.ค.-13 ม.ค.2563

0
618

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบราชการธุรการ กรมควบคุมมลพิษ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 – 13 มกราคม 2562

สอบราชการธุรการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบราชการธุรการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบราชการธุรการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 – 13 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมควบคุมมลพิษระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบราชการธุรการ