งานราชการ! กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา

0
3938

งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา

สมาชิกที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าวนี้ ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ
งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) จำนวน 10 อัตรา
  5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ

ผุ้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน