กรมควบคุมโรค รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี 4 อัตรา 1-11 พ.ย.

0
467

กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน คัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา โดยปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ คอมพิวเตอร์ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2562

งานราชการ คอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงานว่าง

  1. สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 1 อัตรา
  2. กองระบาดวิทยา จำนวน 1 อัตรา
  3. กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 1 อัตรา
  4. ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ คอมพิวเตอร์

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ คอมพิวเตอร์ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ คอมพิวเตอร์