กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงานราชการ วุฒิปวส. 1-6 ก.ย.

0
134

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-6 กันยายน 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาพณิชยการ ทางบัญชี

วิธีรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-6 กันยายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ