กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิป.ตรีทุกสาขา 3-10 ม.ค. 63

0
2332

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-10 มกราคม 2563

สมัครงานสหกรณ์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานสหกรณ์

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-10 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสหกรณ์