กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชี วุฒิป.ตรี 1-8 เม.ย.

0
216

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2563

สมัครตรวจสอบบัญชี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครตรวจสอบบัญชี

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครตรวจสอบบัญชี