กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปริญญาตรี 10 อัตรา กรุงเทพฯ/ตจว. 1-30 เม.ย.

0
317

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสอบราชการ กรมตรวจบัญชี ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563

สอบราชการ กรมตรวจบัญชี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบราชการ กรมตรวจบัญชี

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบราชการ กรมตรวจบัญชี