กรมทรัพยากรทางทะเลฯ รับสมัครพนักงานราชการ 21 อัตรา

0
530

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 11 ตำแหน่ง 21อัตรา โดยผู้สนใจสมัครพนักงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563

สมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. นายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการประมง จำนวน 3 อัตรา
 6. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 7. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 8. นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
 9. นายช่างรังวัด จำนวน 4 อัตรา
 10. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1อัตรา
 11. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา

วิธีการสมัครพนักงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครพนักงานราชการ