กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

0
1612
กรมทรัพยากรธรณี

สมัครงาน กรมทรัพยากรธรณี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบล่าสุด กรมทรัพยากรธรณี กำลังจะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (เคมี) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีอัตราว่าง 1 อัตรา ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จะได้รับอัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงาน กรมทรัพยากรธรณี เตรียมหลักฐานการสมัครงานกันได้แล้วนะคะ กรมทรัพยากรธรณี จะเปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2558 นี้ค่ะ

กรมทรัพยากรธรณีสมัครงาน กรมทรัพยากรธรณี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (เคมี) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์

 

กำหนดการและวิธีการรับสมัครงาน กรมทรัพยากรธรณี

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน กรมทรัพยากรธรณี ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

กรมทรัพยากรธรณี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และที่เว็บไซต์ http://www.dmr.go.th “หัวข้อประกาศรับสมัครงาน”

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงาน กรมทรัพยากรธรณี