กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปวส. 2 อัตรา รับถึง 23 ม.ค.

0
456

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน วุฒิปวส. จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานกรมทรัพย์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2563

สมัครงานกรมทรัพย์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  2. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานกรมทรัพย์

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานกรมทรัพย์ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานกรมทรัพย์