กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี 5 ตำแหน่ง

0
2068

งานราชการที่เปิดสอบ

กรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแผยแพร่ปฏิบัติการ สำหรับผู้สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบในครั้งนี้ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำ

 

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
  2. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ งานราชการที่เปิดสอบ