กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา 17 ก.พ.-6 มี.ค.

0
729

กรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกและบรรจบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสอบบรรจุข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

สอบบรรจุข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 2. วิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 6. นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 9. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 10. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 11. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครสอบบรรจุข้าราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสอบบรรจุข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมทรัพยากรน้ำ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบบรรจุข้าราชการ