กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช./ปริญญาตรี 19-25 พ.ค.

0
612

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี พนักงานธุรการและพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วุฒิปวช. ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานกรมทางหลวง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2563

สมัครงานกรมทางหลวง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานกรมทางหลวง

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานกรมทางหลวง ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานกรมทางหลวง

อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/