กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาโท 20 ตำแหน่ง

0
998
กรมทางหลวง

งานราชการ กรมทางหลวง

งานราชการที่เปิดสอบล่าสุด กรมทางหลวง จะเปิดสอบงานราชการ โดยรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ซึ่งมีตำแหน่งว่างครั้งแรก 20 อัตราด้วยกัน

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราชการ กรมทางหลวง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ดูรายละเอียดต่างๆ ในลิ้งก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานได้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

กรมทางหลวง

งานราชการ กรมทางหลวง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด
  2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 มิถุนายน 2558

 

การรับสมัครสอบงานราชการ กรมทางหลวง

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมทางหลวง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>Download Link