กรมธนารักษ์ (จ.สมุทรปราการ) รับสมัครลูกจ้าง วุฒิปวส. 3-13 ก.ย.

0
206

กรมธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ วุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ สมุทรปราการ ตามประกาศรับสมัครงานกรมธนารักษ์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-13 กันยายน 2562

งานราชการ สมุทรปราการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา

การรับสมัครงานราชการ สมุทรปราการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่สมุทรปราการ ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 3-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ สมุทรปราการ