กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา

0
624

กรมธนารักษ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ตามวุฒิการศึกษาดังนี้ ป.6/ปวช./ปวส.และปริญญาตรี ผู้ที่สนใจสมัครลูกจ้าง กรมธนารักษ์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม 2563

สมัครลูกจ้าง กรมธนารักษ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1อัตรา
  3. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา
  4. นายช่างโยธา จำนวน 2อัตรา
  5. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
  6. นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
  7. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครลูกจ้าง กรมธนารักษ์

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครลูกจ้าง กรมธนารักษ์ ให้สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 10-31สิงหาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมธนารักษ์ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครลูกจ้าง กรมธนารักษ์