กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปวส./ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา รับถึง 1 พ.ย.

0
818

เปิดสอบงานราชการวันนี้ กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา ระดับวุฒิการศึกษา ปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

สอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  5. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  8. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  9. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กรมธนารักษ์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานราชการ