กรมบัญชีกลาง รับสมัครนายช่างไฟฟ้า วุฒิปวส. รับถึง 26 พ.ย.

0
205

ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า วุฒิปวส. ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครลูกจ้าง ราชการ กรมบัญชีกลาง ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 พฤศจิกายน 2562

สมัครลูกจ้าง ราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครลูกจ้าง ราชการ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ราชการ กรมบัญชีกลาง ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครลูกจ้าง ราชการ