กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้าง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี 9-20 ธ.ค.

0
759

ประกาศกองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 16-27 ธันวาคม 2562

สมัครลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่งงานว่าง

  • นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ กองตรวจสอบภาครัฐ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 16-27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง