กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว “นิติกร” วุฒิปริญญาตรี 2-9 มี.ค.

0
409

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-9 มีนาคม 2563

สมัครลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่งงานว่าง

  • นิติกร จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสวัสดิการพยาบาล อาคาร 3 ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 2-9 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง