กรมบัญชีกลาง เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปวส. และปริญญาตรี ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
1404

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมบัญชีกลาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจการเปิดสอบงานราชการ กรมบัญชีกลาง ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2565

เปิดสอบงานราชการ 

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา
  3. นักบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครสอบงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ ดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง หรือ
2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2565 โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว)

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบงานราชการ