กรมประมง (อยุธยา) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งธุรการ วุฒิปวช. 17-25 ก.พ.

0
1229

ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา สังกัดกรมประมง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวช. ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชการ อยุธยา กรมประมง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563

งานราชการ อยุธยา

ตำแหน่งงานราชการ

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ อยุธยา

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ อยุธยา กรมประมง ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ตั้งแต่วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ อยุธยา