กรมปศุสัตว์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี 27 ม.ค.-7 ก.พ.

0
509

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี โดยผู้ที่สนใจงานราชการบัญชีการเงิน กรมปศุสัตว์ ให้ สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

งานราชการบัญชีการเงิน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการเงินและบัญชี

วิธีสมัครงานราชการบัญชีการเงิน

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการบัญชีการเงิน กรมปศุสัตว์ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการบัญชีการเงิน