กรมปศุสัตว์ เปิดสอบข้าราชการพลเรือน วุฒิปวส./ป.ตรี 11 อัตรา 25 พ.ย.-17 ธ.ค.

0
390

กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส. และปริญญาตรี สำหรับผู้สนใจสมัครสอบข้าราชการพลเรือน ตามประกาศรับสมัครงานราชการ กรมปศุสัตว์ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562

สอบข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 8 อัตรา

วิธีการสมัครสอบข้าราชการพลเรือน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการพลเรือน กรมปศุสัตว์ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมปศุสัตว์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการพลเรือน