กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปริญญาตรี 5 ตำแหน่ง 21 ม.ค.-11 ก.พ.

0
370

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี โดยผู้ที่สนใจสอบราชการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2563

สอบราชการฝนหลวง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  2. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบราชการฝนหลวง

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบราชการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบราชการฝนหลวง