กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม เปิดสอบข้าราชการทหาร วุฒิปริญญาตรี 5 อัตรา

0
297
งานราชการ ทหาร
งานราชการ ทหาร

กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร ของกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสอบราชการ ทหารบก กรมพระธรรมนูญ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563

สอบราชการ ทหารบก

ตำแหน่งงานราชการทหาร

  • นายทหารสัญญาบัตร  จำนวน 5 อัตรา

วิธีการสมัครสอบราชการ ทหารบก

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสอบราชการ ทหารบก กรมพระธรรมนูญ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมพระธรรมนูญ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบราชการ ทหารบก