กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิม. 3 – ปวช. 73 อัตรา

0
11225
กรมพลาธิการทหารบก

งานราชการ ทหารบก

กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 73 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ และบุคคลที่สนใจ สมัครงานราชการ ทหารบก ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

กรมพลาธิการทหารบกงานราชการ ทหารบก

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 47 อัตรา
  2. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  3. พนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
  4. พนักงานการเกษตร จำนวน 4 อัตรา
  5. ลูกมือช่าง จำนวน 3 อัตรา
  6. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
  7. พนักงานบริการ 11 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ ทหารบก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ทหารบก สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

เอกสารต้นฉบับ งานราชการ ทหารบก