กรมวิชาการเกษตร สุราษฎร์ธานี รับเจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานคอมฯ วุฒิปวส./ป.ตรี 1-7 พ.ย.

0
291


กรมวิชาการเกษตร โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขัน คัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชการ สุราษฎร์ธานี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562

งานราชการ สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ สุราษฎร์ธานี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สุราษฎร์ธานี ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ สุราษฎร์ธานี