กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ วุฒิปวส.

0
387

กรมวิชาการเกษตร จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน วุฒิปวส. โดยตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จะบรรจุที่จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่ 26 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

  1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  2. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมวิชาการเกษตรระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ