กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปวส. ตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ด่วน!!!

0
181

กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. โดยผู้สนใจสมัครสอบข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

สมัครสอบข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)  จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบข้าราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมวิชาการเกษตรระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครสอบข้าราชการ