งานราชการ!!! กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
6665

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจและต้องการ สมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 ธันวาคม 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมวิชาการเกษตร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ