กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงานสาธารณสุข 44 อัตรา วุฒิม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

0
749

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 44 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับ ม.3/ปวช./ปวส./ปริญญาตรีและปริญญาโท ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการ

  1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 อัตรา
  2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักฟิสิกส์รังสี จำนวน 9 อัตรา
  4. นักจัดการงานทั่วไป
  5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6. เจ้าพนักงานธุรการ
  7. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
  8. พนักงานประจำห้องทดลอง

วิธีสมัครงานสาธารณสุข

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสาธารณสุข