กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท

0
4856

งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท ทั้งนี้อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับสมาชิกท่านใด ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่เปิดรับในครั้งนี้ ให้สมัครสอบด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมี) จำนวน 4 อัตรา
  2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิศวกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน