กรมศิลปากร เปิดสอบข้าราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี 13 ตำแหน่ง 11-27 ก.พ.

0
295

กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง ระดับการศึกษาวุฒิปวช./ปวส./ปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของผู้สนใจสอบข้าราชการ กรมศิลป์ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2563

สอบข้าราชการ กรมศิลป์

ตำแหน่งงานราชการ

 1. ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 2. นายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 3. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 1 อัตรา
 4. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม) จำนวน 1 อัตรา
 5. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม) จำนวน 1 อัตรา
 6. นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-พระ) จำนวน 1 อัตรา
 7. นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง) จำนวน 1 อัตรา
 8. ดุริยางคศิลป์ปฏิบัติงาน (จะเข้) จำนวน 1 อัตรา
 9. ดุริยางคศิลป์ปฏิบัติงาน (กีตาร์) จำนวน 1 อัตรา
 10. ดุริยางคศิลป์ปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) จำนวน 1 อัตรา
 11. ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 12. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบข้าราชการ กรมศิลป์

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ กรมศิลป์ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมศิลปากร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการ กรมศิลป์