กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครนายช่างศิลป์ วุฒิปวส.

0
148

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน วุฒิปวส. จำนวน 3 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครนายช่างศิลป์ วุฒิปวส. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 18 กันยายน 2563

สมัครนายช่างศิลป์ วุฒิปวส

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครนายช่างศิลป์ วุฒิปวส.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครนายช่างศิลป์ วุฒิปวส. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 18 กันยายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครนายช่างศิลป์ วุฒิปวส.