กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) วุฒิ ปวช.-ปวส.

0
3584
กรมสรรพาสามิต

งานราชการ คนพิการ

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต กำลังเปิดรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อทำการคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2  อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ คนพิการ หรือรู้จักใครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กรมสรรพาสามิต กำหนดไว้ อยากจะแนะนำให้มาสมัครงานราชการ คนพิการ ก็ช่วยแชร์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้มีงานที่มั่นคงทำด้วยนะคะ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ คนพิการ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 นี้นะคะ

กรมสรรพาสามิตงานราชการ คนพิการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
  2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
  3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

 

การรับสมัครงานราชการ คนพิการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ คนพิการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่นนทบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

กรมสรรพสามิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link