กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 20 อัตรา 2-6 มี.ค.

0
1209

กรมสรรพสามิต กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ กรมสรรพสามิต ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครลูกจ้างราชการ กรมสรรพาสามิต ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563

สมัครลูกจ้างราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักตรวจสอบภาษี จำนวน 2 อัตรา
  2. นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 2 อัตรา
  3. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 2 อัตรา
  8. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  9. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครลูกจ้างราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์สมัครลูกจ้างราชการ กรมสรรพสามิต ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครลูกจ้างราชการ