กรมสรรพสามิต ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครพนักงานสื่อสาร วุฒิปวช./ปวท./ปวส. 7-11 ต.ค.

0
732

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวท./ปวส. ปฏิบัติงาน ณ กรมสรรพสามิต จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

งานราชการ ร้อยเอ็ด

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานสื่อสาร

การรับสมัครงานราชการ ร้อยเอ็ด

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 7-12 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบแต่อย่างใด

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ ร้อยเอ็ด