กรมสรรพสามิต เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 9-13 ก.ย.

0
370

กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ระดับปวช./ปวท./ปวส.

สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  • พนักงานประจำสำนักงาน

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ