กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างซ่อม วุฒิ ปวช.

0
1657
กองทัพอากาศ

สมัครงาน กองทัพอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์, ช่างยานยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน กองทัพอากาศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

กองทัพอากาศสมัครงาน กองทัพอากาศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์, ช่างยานยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  2. กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
  4. เพศชาย หรือเพศหญิง

 

การรับสมัครงาน กองทัพอากาศ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน กองทัพอากาศ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภมยในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และทาง www.arm.rtaf.mi.th โดยจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบภาควิชาการ) ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงาน กองทัพอากาศ