กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงานราชการ วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 19 อัตรา 29 มิ.ย.-10 ก.ค.

0
1696

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563

สมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ครูพี่เลี้ยง จำนวน 5 อัตรา
  2. นักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา
  3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
  5. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครพนักงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ กรมสวัสิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครพนักงานราชการ