กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับสมัครงานราชการ 14 ตำแหน่ง 37 อัตรา

0
3438

สมัครงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 37 อัตรา โดยสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ 2559 ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ กรมสอบสวนคดี

สมัครงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 3. นักนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 4. นักจัดรายการวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 7. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
 8. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา
 12. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
 14. นิติกร จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ