กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบรับราชการ วุฒิปวส./ป.ตรี จำนวน 225 อัตรา

0
555

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งต่างๆ รวม 225 อัตรา โดยผู้สนใจสอบรับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563

สอบรับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  จำนวน 150 อัตรา
  2. นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 20 อัตรา
  3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 5 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน  จำนวน 20 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 30 อัตรา

วิธีสมัครสอบรับราชการ

สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครสอบรับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบรับราชการ