กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรรหาข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา รวม 12,778 อัตรา 30 พ.ย.-24 ธ.ค.

0
982

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการจะดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานตำบล และพนักงานเมืองพัทยา รวมจำนวนทั้งสิ้นทั่วประเทศ 12,778 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562

สอบข้าราชการท้องถิ่น

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  2. รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  3. รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  4. รับสมัครสรรหาพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วิธีการสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการท้องถิ่น