กรมส่งเสริมการปกครอง รับสมัครงานราชการท้องถิ่น วุฒิป.ตรี 20 อัตรา 2-9 ม.ค.63

0
1375

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 20 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานราชการท้องถิ่น ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-9 มกราคม 2563

งานราชการท้องถิ่น

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 20 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการท้องถิ่น

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-9 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการท้องถิ่น