กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักวิชาการ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา 9-13 ก.ย.

0
487

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะเปิดสอบงานราชการเพื่อรับสมัครบุคคล คัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

สอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 4 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานราชการ