กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช./ปวส. 22-30 มิ.ย.

0
836

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และนายช่างโยธา วุฒิปวช. และปวส. โดยผู้สนใจสมัครพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน 2563

สมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
  2. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครพนักงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ที่ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ เทเวศน์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครพนักงานราชการ